ลงทะเบียน : เดิน - วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 13 (Run for Love#13 Love is Sharing)

มูลนิธิหัวใจอาสา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 เมษายน 2551 ประธานคณะก่อตั้งคือนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม พร้อมกับผู้ร่วมอุดมการณ์ รวมตัวกันเป็นคณะกรรมการชุดแรก 7 คน ปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 9 คน พร้อมกับมีที่ปรึกษา 6 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภูมิหลัง และหลากหลายวงการ

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของมูลนิธิฯ

จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมหรือดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบและอย่างเป็นขบวนการ ในงานพัฒนาสังคม ที่รวมถึงการพัฒนางานอาสาสมัคร การส่งเสริมการทำความดี การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาประชาสังคม และอื่นๆ

มูลนิธิหัวใจอาสา

Address : 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

Tel : 02-318-3959, 085-900-0389, 087-010-0770

Email : volunteerheartf@gmail.com

Fax : 02 718 1850