การเเก้ปัญหาการศึกษาควรคำนึงถึงการเตรียมพร้อมเด็กรุ่นใหม่

การเเก้ปัญหาการศึกษาควรคำนึงถึงการเตรียมพร้อมเด็กรุ่นใหม่ เพื่อไปสู่การเปลี่ยนเเปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างพลังความร่วมมือของคนในสังคม ในการเเก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง


06 Oct 2019 | 1

© 2018 Alphabet. All rights reserved.